De veelzijdigheid van seks

11-11-2020

Zijn oude en eenzijdige opvattingen over seks niet meer bevredigend, dan dienen de stoute schoenen uit de kast te komen. Wie de moed heeft om ze aan te trekken en op avontuur te gaan, zal de veelzijdigheid van seks hervinden en in ere herstellen.

Artikel van David Goedhart - Touch of Love 

De veelzijdigheid van seks is door de eeuwen heen in de vergetelheid geraakt. Het eindeloze liefdesspel werd door geloof en wetenschap tot een simpele voortplantingsdaad gereduceerd. Door seks als het werk van de duivel te bestempelen, smoorden geestelijke voorgangers onze seksuele driften in de kiem. Ook geleerden deden een duit in het zakje door een verband te leggen met onze hormonen. Voor het in stand houden van de soort, zo werd ons uitgelegd, krijgen we op vruchtbare leeftijd de neiging ons voort te planten. Als we deze bekrompen visies loslaten en onbevangen de wereld inkijken, dan zien we ook andere opvattingen over seks.

De sixties
We moeten wel goed zoeken, want de invloed van het geloof in een aseksuele God en de kracht van onze hormonen is sterk. Zo sterk zelfs dat elke fysieke aanraking, als uiting van liefde en genegenheid, verdacht werd. In de jaren 60 van de vorige eeuw kwam een deel van de jeugd in opstand tegen deze bekrompen opvattingen. Zij namen openlijk afstand van de eenzijdige kijk op seks en propageerden de fysieke aantrekkingskracht als uiting van liefde. Vrijen werd een heerlijk liefdesspel dat open en bloot op de planken mocht worden gebracht. Op bloot rustte geen taboe meer, althans niet in vrijgemaakte kringen.

Porno
De porno-industrie ging aan de haal met de verworven vrijheid en ging seks op commerciële wijze exploiteren. Er werd veel geld verdient aan het expliciet in beeld brengen van mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen. Seks was niet enkel een daad van voortplanting, ook niet een uiting van liefde, maar een manier om aan je genot te komen. Hoe meer hoe beter, werd het credo. De borsten werden groter, de vagina en penis kaler en de standjes ingewikkelder. En met behulp van televisie en computer, gingen (en gaan) de beelden van fysieke lust de hele wereld over.

Ons blikveld verbreden
Maar een geile seksbeleving roept ook vragen op. Is ons lichaam het enige deel dat aan zijn trekken mag komen tijdens de daad? Hoe staat het met de geest? Geeft een starre focus op geslachtsorganen en penetratie ook geestelijke voldoening? Is puur fysiek genot ook voor ouderen interessant, en voor mensen met minder wellustige vormen en voor gehandicapten? Door ons blikveld te verbreden en de wereld onbevangen waar te nemen, zien we meer verheven opvattingen over seks, zeker als we ons hoofd richting het Oosten draaien. Seksuele kracht als instrument van heling en zelfs seks als de (snel)weg naar God.

Een andere kan van seks
Nu we de puriteinse, biologische, vrije en fysieke opvattingen over seks uitgebreid in de praktijk hebben gebracht, is het tijd om de vergeten kant van seks te herontdekken. Het is meer dan een voortplantingsdaad, meer dan een hormonaal spel, meer dan jezelf blootgeven, meer dan penetratie. Het is ook een heilig middel om jezelf op te schonen en om je goddelijkheid te ervaren: het eenheidsgevoel in jezelf. Deze verheven kant is op de achtergrond geraakt door schaamtegevoelens, onwetendheid en fysieke lust. Maar zodra we de schaamte voorbij zijn, de oogkleppen afzetten en grip krijgen op onze lustgevoelens, krijgen we er weer zicht op.

Omslag in het denken
De tijd voor een omslag in het denken over seks is rijp. Schrijver Dan Brown heeft met zijn boek De Da Vinci Code een groot publiek aan het twijfelen gebracht: Was Jezus getrouwd en had hij kinderen? Deed Gods eigen zoon aan seks? Hoezo het werk van de duivel? En met de komst van nieuwe wetenschappen, zoals sociologie en psychologie, werd de biologische denkwijze over hormoonwerking opgerekt. Ook de vrije moraal uit de jaren 60 en de porno-industrie zijn aan het wankelen gebracht en wel door de dreiging van geslachtsziekten. Hoe kunnen we vrijelijk genieten van seks zonder ziek te worden, zonder eraan te overlijden?

Seks in het Oosten
Mensen met een sterke drang tot zingeving en grote seksuele behoeften wisten zich uit het keurslijf te bevrijden. Zij trokken de stoute schoenen aan en gingen op onderzoek uit. Zoals gezegd konden zij hun nieuwsgierigheid vooral in het Oosten bevredigen. In India, een groot land onder invloed van het Hindoeïsme, bleek wel plek te zijn voor ruimere opvattingen. Het samenspel was niet alleen een feest, maar ook een manier om jezelf en anderen te helen en om God te ontmoeten. Maar ook in dit deel van de wereld sloeg de schaamte toe en is de invloed van de vrije beleving teruggedrongen tot bepaalde leefgemeenschappen.

Seks in het Westen
De stoutmoedige onderzoekers hebben hun bevindingen mee teruggenomen naar het Westen. En met succes. Wie heeft er niet van Tantra en Kamasutra gehoord? Getuige de vele workshops op dit gebied blijft het niet alleen bij naamsbekendheid; het wordt ook beoefend. Kennelijk is de tijd er rijp voor, kennelijk voorziet het in een behoefte. Een behoefte aan het herontdekken van ons ware zelf, een behoefte aan het herontdekken van volledige samensmeltingen, een behoefte aan het herontdekken van God, waarmee we reeds op aarde een innige band kunnen smeden.

Vrije seksbeleving
Seks kan een energie losmaken waarmee we onszelf en anderen kunnen opschonen. Dankzij een vrije seksbeleving kunnen blokkades in onszelf worden geslecht die in de loop der tijd zijn ontstaan. Denk aan mentale blokkades door onjuiste informatie, emotionele blokkades door traumatische ervaringen en fysieke blokkades door een ongezonde leefstijl. Deze blokkades staan een duurzaam geluksgevoel in de weg. Willen we verlichter door het leven gaan en echt kunnen genieten van wie en wat er op ons pad komt, dan zal deze oude ballast in onszelf moeten worden opgeruimd. En seks is bij uitstek een geschikt middel daartoe.

Blokkades helen
Met behulp van seks kunnen we tal van blokkades slechten, bijvoorbeeld op het gebied van seks zelf. Denk aan gevoelens van schaamte en schuld die ons door anderen zijn aangepraat. Alleen door toe te geven aan seksuele verlangens ontdekken we dat het niet vies of raar is, maar heerlijk en doodgewoon. Maar ook andere blokkades kunnen ermee worden bestreden. Een gebrek aan eigenwaarde bijvoorbeeld. Door ons open te stellen voor de liefdevolle aandacht van anderen, ontdekken we dat we wel de moeite waard zijn, met of zonder grote borsten, met of zonder opgepompte spieren.

Ons hart openen
Om de helende kracht van seks te kunnen ervaren, dienen we niet alleen onze verlangens serieus te nemen, maar ook het hart te openen. Wordt tijdens het samenspel een intense liefde voelbaar, dan kan de ziel tevoorschijn komen. Dan leidt seks niet louter tot fysieke, mentale en emotionele bevrediging, maar tot een bevrediging op diepere niveaus. Door de ziel bij het liefdesspel te betrekken, kunnen zelfs blokkades uit vorige levens worden geheeld, zoals onverwerkte trauma's en patronen die ons in meerdere levens gevangen kunnen houden. Het orgasme krijgt een kosmische kracht waaronder uiteindelijk elke blokkade zal bezwijken.

Heilige seks
Door onze kijk op seks te verbreden en blokkades in onszelf op te ruimen, opent zich de weg naar boven, naar God. Dit noemen we heilige seks. Hierdoor wordt ons bewustzijn opgerekt en bereiken we een verlichte staat van gelukzaligheid, waarin alle beperkingen wegvallen en de zwaarte van het bestaan oplost. Het is niet de bedoeling dat we ons verliezen in dit heerlijke gevoel. Na het liefdesspel trekken we het goddelijke gevoel mee terug naar de aarde, om het leven hier op een hoger en liefdevoller niveau te tillen. Wie God in zichzelf heeft gevonden, zal vol overgave en dankbaarheid zijn diensten aan het grote geheel aanbieden.

De snelweg naar god
Het is tijd om de veelzijdigheid van seks in ere te herstellen. Zwanger worden en een kind baren is een onvergetelijke ervaring. Jezelf blootgeven werkt zeer bevrijdend. Elkaar achterna zitten als wilde mannen en vrouwen is reuze spannend. Niets is zo helend als een liefdevolle aanraking van het lichaam, ook op de meest intieme plekjes. Er is geen snellere weg naar God dan het eindeloze liefdesspel, waarin het lichaam en de geest samensmelten en opstijgen naar hoge hoogten. Dit alles kan als we oude en eenzijdige visies loslaten, taboes overwinnen en ons overgeven aan een diep gevoel van binnen, een behoefte aan liefdevolle gelukzaligheid.

David Goedhart
www.touchoflove.nl